Strona główna

Instrukcje obsługi siłowników, central sterujących, akcesoriów

Siłowniki

KINGgates LINEAR
Format: PDF    Rozmiar: 450 kB

KINGgates JET
Format: PDF    Rozmiar: 350 kB

KINGgates DYNAMOS
Format: PDF    Rozmiar: 570 kB

KINGgates ROLLS
Format: PDF    Rozmiar: 1,20 MiB

KINGgates BOOK
Format: PDF    Rozmiar: 1,20 MiB

KINGgates OVO
Format: PDF    Rozmiar: 2,20 MiB

KINGgates MODUS
Format: PDF    Rozmiar: 1,20 MiB

Centrale sterujące

KINGgates STAR 224 i M224
(do siłownika MODUS)
Format: PDF    Rozmiar: 800 kB
KINGgates STAR 1230 LT
(do siłownika DYNAMOS)
Format: PDF    Rozmiar: 600 kB
KINGgates STAR 2230
(do siłownika LINEAR i JET)
Format: PDF    Rozmiar: 800 kB
KINGgates STAR G8 24
Format: PDF    Rozmiar: 3 MB
KINGgates STARG8 programowanie zaawansowane
Format: PDF    Rozmiar: 2 MB

Akcesoria

STYLO
Format: PDF    Rozmiar: 200 kB

VIKY
Format: PDF    Rozmiar: 200 kB

NOVO
Format: ZIP    Rozmiar: 1 700 kB

FRED
Format: PDF    Rozmiar: 470 kB

IDEA
Format: PDF    Rozmiar: 270 kBNice Polska - ul. Parzniewska 2A, 05-800 Pruszków
Telefon : +48 22 759 40 00